Bij koninklijke beschikking Hofleverancier

Nieuws

Onvermijdelijk Circulair


12-01-2019

Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 januari 2019 organiseert Nederland Circulair, de Week van de Circulaire Economie met als thema Onvermijdelijk Circulair.

De Nederlandse overheid heeft in september 2016 de uiterst ambitieuze doelstelling gelanceerd dat Nederland zich moet ontwikkelen naar een circulaire economie en dat doel moet in 2050 bereikt zijn.

Wat is nu echter een circulaire economie en hoe definiëren we het begrip circulariteit?

Een brede groep is het eens met de eenduidige definitie van het begrip circulariteit als zijnde hernieuwbaarheid. En dan niet alleen van technische materialen maar van alle relevante natuurlijke hulpbronnen in de gebouwde omgeving, zijnde: energie, lucht, water, materialen en vruchtbare grond.

Deze natuurlijke hulpbronnen worden hetzij verbruikt, dan wel verontreinigd tot het punt dat ze niet meer veilig zijn te gebruiken. Om hernieuwbaarheid te definiëren worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
A. Energie moet van een hernieuwbare bron afkomstig zijn zoals bijvoorbeeld: zon, wind, golven, OTEC, biomassa, waterkracht, geothermie en of getijden.
B. Lucht, water en vruchtbare grond dienen intrinsiek hernieuwbaar te zijn, minimaal reinig baar tot uitgangskwaliteit.
C. Biologische materialen mogen slechts gebruikt worden tot het niveau dat ze weer aan kunnen groeien.
D. Technische materialen dienen eeuwigdurend recyclebaar te zijn.

Het doel van de week is om het bedrijfsleven en organisaties te informeren over de kansen van circulair ondernemen. En om het bedrijfsleven en organisaties te activeren om circulaire principes toe te passen in hun businessmodel.

Kijk op de websites van Nederland Circulair of van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland voor meer informatie over het onderwerp Circulaire Economie onderwerp.

De links naar deze website zijn:

https://deweekvandecirculaireeconomie.nl

www.rvo.nlTerug naar het overzicht