Bij koninklijke beschikking Hofleverancier

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is door v.d.Tempel Bouw & Ontwikkeling met zorg samengesteld. v.d.Tempel Bouw & Ontwikkeling aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door v.d.Tempel Bouw & Ontwikkeling worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen.

Hoewel v.d.Tempel Bouw & Ontwikkeling uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan v.d.Tempel Bouw & Ontwikkeling niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van v.d.Tempel Bouw & Ontwikkeling.